گزارش ماین گپ
madanad

گزارش نشست ماین گپ 9 با موضوع: تحلیل و بررسی شرایط فعلی ماشین الات معدنی در ایران و راهکار های تامین انها

به گزارش روابط عمومی معدن بوم برگزارکننده ماین گپ‌های معدنی(نشست های انتقال تجربه و دانش معدن و صنایع وابسته)، در تاریخ 13 خرداد 99 نهمین

توضیحات بیشتر
گزارش ماین گپ
madanad

گزارش ماین گپ 4 با موضوع: نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی و راهبردهای توسعه

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی معدن بوم برگزارکننده ماین گپ‌های معدنی(نشست های انتقال تجربه و دانش معدن و صنایع وابسته)، در تاریخ 9 اردیبهشت

توضیحات بیشتر